Om NASIM


NASIM har til formål at netværke blandt Mellemøsten interesserede, samt udbrede et nuanceret kendskab til det moderne Mellemøsten i bredeste forstand

 

 

 

NASIM, der betyder brise på arabisk, persisk og tyrkisk, er betegnelsen for vores forening og står for “Netværk af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten.” NASIM ønsker at udbrede et nuanceret kendskab til Mellemøsten, og dette gør vi ved kritisk at engagere os i aktuelle samfundsdebatter samt organisere og deltage i forskellige arrangementer, foredrag og sociale aktiviteter. Vores aktiviteter består dog både af mindre arrangementer og aktiviteter for netværkets medlemmer samt af større arrangementer og aktiviteter, der retter sig mod en bred offentlighed. Vores aktiviteter og arrangementer er oftest åbne for alle, og altid gratis for vores medlemmer. Du kan altid læse mere om og blive opdateret om kommende aktiviteter på vores Facebook-side.

Det moderne Mellemøsten er efter vores opfattelse en politisk defineret enhed snarere end en kulturel, økonomisk eller historisk sammenhængende region – ganske som det er tilfældet med andre af verdens regioner. Det er ud fra denne præmis, at vi definerer netværkets bredtfavnende interesseområder. Vi interesserer os både for, hvad der foregår internt i regionen samt for, hvordan dens kulturer, politikker, økonomier osv. spiller sammen med andre regioner og med det internationale samfund i dag og igennem det 20. og 21. århundrede.

Mange emner er ømtålelige men – synes vi – nødvendige emner, der selvfølgelig ofte afføder debat. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke forsøger at fremme et bestemt politisk synspunkt, og vi fraskriver os naturligvis altid ansvaret for eventuelle stødende eller krænkende holdninger, som privatpersoner måtte have. Vores formål som organisation er at vise et bredt udvalg af synspunkter, som måtte findes i Mellemøsten.

Blandt vores aktiviteter har NASIM fire sprogcaféer Tabadul, Elfaz, Kishkosh og HADAF. I afsnittet NASIM’s Sprogcaféer kan du læse meget mere om disse. Endvidere har NASIM etableret en Skoletjeneste, som er et undervisnings – og foredragstilbud til ungdomsuddannelser og andre interesserede.

Hvis du vil med bag facaden, kan du følge med på vores Instagramprofil @nasimngo. Men vi vil også meget gerne se og høre dine oplevelser med NASIM, så husk at bruge hashtagget #nasimngo, når du deler dine billeder.

NASIM søger ikke at fremme et bestemt politisk synspunkt, men i stedet vise et bredt udvalg af synspunkter og forståelser, som findes i Mellemøsten og i relation til regionen. NASIM er en frivillig organisation og takket være vores medlemmer kan vi blive ved med at blande os i debatten og holde spændende arrangementer. Har du lyst til at støtte vores arbejde, så kan du trykke her.

           [maxbutton id=”1″]